JEZUS CHRYSTUS w Was! #short

JEZUS CHRYSTUS w Was! Kim jesteś w Chrystusie jako Nowe Stworzenie.
#short