Mając spotkanie z Jezusem

Mając spotkanie z Jezusem – Pastor Godwill Ogbolu

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
Jana 3:16-17

#havinganencounterwithJESUS #godwillogbolu

Chrześcijańskie nauczania, uczniostwo w Jezusie Chrystusie – zobacz więcej materiałów tutaj: https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/
__
Let’s get social!
Instagram: https://www.instagram.com/godwill_ogbolu/
Facebook: https://www.facebook.com/godwill.ogbolu/
Link do oryginału w języku angielskim: https://youtu.be/jkvyWQK9FPU