Przez wiarę krocz, nie przez widzenie!

Przez wiarę krocz, nie przez widzenie – oddzielenie konieczne dla wzrostu – Pastor Godwill Ogbolu

W 2024 r. nastąpi rozdzielenie między tymi, którzy będą chodzić przez wiarę, a tymi, którzy będą chodzić przez widzenie fizycznymi oczami.
Wejdź w miejsce, które Bóg dla Ciebie przygotował! On zaplanował Cię od założenia świata! Wyrył sobie Twoje imię na Swoich dłoniach!
Jeżeli Bóg jest z Tobą, kto może być przeciwko Tobie? W Chrystusie mamy pełne zwycięstwo nad każdą chorobą i każdym demonem! Powiedz: AMEN!

Jeśli pragniesz zmiany w swoim życiu i szukasz kościoła, w którym możesz doświadczyć obecności Boga i odnaleźć wolność, to zapraszamy Cię!
Przyjdź i skosztuj, jak dobry jest Pan, doświadcz Mocy Bożej Miłości! Bądź tam, gdzie Niebo dotyka ziemi, a Boża Miłość przemienia życia!
Przyjdź i wzrastaj w wierze, stając się uczniem Jezusa Chrystusa. Bądź częścią wspólnoty wierzących, którzy doświadczają Boga każdego dnia swojego życia.

Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/
__
Link do oryginału w języku angielskim: https://www.youtube.com/watch?v=1IOErpibiy8