TEN który jest we mnie jest WIĘKSZY

TEN który jest we mnie jest WIĘKSZY niż ten, który jest w świecie!

❤️🔥 Ty i ja mieliśmy umrzeć. Ty i ja mieliśmy cierpieć. Ty i ja mieliśmy żyć w biedzie, mieliśmy być w depresji, pod opresją. Jezus zabrał to wszystko na Siebie, umarł na Krzyżu, zstąpił do grobu, zstąpił do piekła, zabrał diabłu klucze grobu i piekła, a potem wrócił i powiedział: “Cała moc na Niebie i na Ziemi została dana Mnie!” i dał Kościołowi ten sam autorytet, to samo panowanie, tą samą moc. Tak, że to co On miał, Ty i ja MAMY TERAZ! Abyśmy mogli chodzić w zwycięstwie nad chorobą, w zwycięstwie nad biedą, w zwycięstwie nad słabością ciała, w zwycięstwie nad ekonomią tego świata, ponieważ TEN który jest we mnie jest WIĘKSZY niż ten, który jest w świecie! Hallelujah!

#shorts