TY JESTEŚ MOIM SYNEM

TY JESTEŚ MOIM SYNEM, JA CIEBIE DZIŚ ZRODZIŁEM – Pastor Miron Wojnowski

Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło.
Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę;
Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez PANA, a potwierdzone nam przez tych, którzy Go słyszeli?
Którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli.
Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy.
Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk.
Wszystko poddałeś pod jego stopy. A skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane.
Ale widzimy JEZUSA, który STAŁ SIĘ NIEWIELE MNIEJSZY OD ANIOŁÓW, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich.
Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby, DOPROWADZAJĄC WIELU SYNÓW DO CHWAŁY, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie.
Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi;
Mówiąc: Oznajmię Twoje Imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę CI śpiewał.
I znowu: Będę pokładał w Nim ufność. I znowu: Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg.
Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i On także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła;
I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli.
Hebrajczyków 2:1-14

Chrześcijańskie nauczania, uczniostwo w Jezusie Chrystusie – zobacz więcej materiałów tutaj: https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/

#krosnodlaJezusa