Tylko Tobie należy się Chwała, Tylko Tobie należy się Cześć Jezu! | Pastor Miron Wojnowski

❤️🔥Konferencja Pastorów i Liderów „Objawienie Chwały Bożej”
Kościół Zwycięstwo w Łodzi, 12-13 maja 2023

https://victorychurch.pl/