Uświęcaj się

Uświęcaj się! – Lekcje Życia Chrześcijańskiego – 2 – Pastor Godwill Ogbolu

❤️🔥 Druga z 12-tu fundamentalnych lekcji uczniostwa w Chrystusie.
Dowiesz się z niej, że uświęcenie ma dwa znaczenia: jest dziełem Bożej Łaski, które ma miejsce w jednej chwili – w momencie w którym czynisz Jezusa Chrystusa Panem swojego życia, i jednocześnie jest procesem przemiany, który będzie trwał, dopóki żyjesz w ciele na tej ziemi.

Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.
List do Rzymian 12:1-2

Słowo “uświęcenie” oznacza odłączenie – odłączasz się od tego świata, od spraw ciała, od grzechu, od każdej rzeczy która jest przeciwna Bożemu Słowu. Ale na tym nie koniec – podłączasz się do Boga i Bożych Spraw! Opisana jest w Biblii historia człowieka który został uwolniony, ale demon szukał możliwości powrotu do jego życia – diabeł postanowił “sprawdzić czy dom w którym był wcześniej jest pusty”. Dom był czysty, wymieciony, bo demona już w nim nie było, ale ciągle był pusty, ponieważ ten człowiek nie zrobił tego co trzeba, aby został napełniony Bożym Duchem i Bożym Słowem. Kiedy obmywasz się czystą wodą Słowa Bożego, ono chroni Twoje życie przed powrotem tych rzeczy, z którymi kiedyś się zmagałeś.

Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Chrześcijańskie nauczania, uczniostwo w Jezusie Chrystusie – zobacz więcej materiałów tutaj: https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/