Wielka tajemnica wiary

Wielka tajemnica wiary – należeć w całości do Jezusa – Pastor Miron Wojnowski

❤️🔥 Wielka tajemnica chodzenia w Bożej Mocy i tego, aby widzieć Moc Bożą poruszającą się w naszym życiu i przez nasze życie – wystarczy całkowicie należeć do Boga!

Postanów dziś:
Nigdy więcej zdrady Jezusa przez grzech!
Nigdy więcej zdrady Jezusa przez niewiarę!
Nigdy więcej podważania tego, co Jezus Chrystus zrobił na Krzyżu!

Pragniesz doświadczyć Bożej Obecności? Potrzebujesz uzdrowienia, wolności? Przyjdź!
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/